Urgentie & actualiteit

Benzodiazepinen: een dreigende drugsepidemie

Mijn film is geen anti-drugscampagne. Door het tonen van choquerende beelden belicht mijn film de realiteit van alcohol en drugsmisbruik. Naar mijn mening hoort experimenteren met alcohol en drugs bij het proces van opgroeien. Bij verslaving worden de middelen vaak gezien als de oorzaak. in mijn ogen spelen de fysieke en sociale omgeving van een persoon net zo’n grote rol. In het geval van Matthijs zijn leefomgeving en kindertijd.

In mijn film krijgt de kijker te zien welke complicaties zich voordoen tijdens mijn twaalfjarige vriendschap met Matthijs, welke keuzes ik daarin maak en hoe ik met de situatie om leer gaan. Het gebeurt regelmatig dat de naasten van een verslaafd persoon, in een poging van wanhoop, kiezen voor straffende maatregels. Bijvoorbeeld door, wanneer deze weer gebruikt, te dreigen de omgang met de verslaafde te staken. Dit is een volkomen menselijke reactie, maar ik heb eigenhandig ondervonden dat deze aanpak slechts averechts werkt. Mijn film maakt duidelijk wat ik leer en laat een aanpak zien die voor mij wel goed werkte.

Een van Matthijs zijn favoriete drugs zijn benzodiazepinen. Benzodiazepinen oftewel benzo’s zijn kalmeringsmiddelen die bedoelt zijn tegen angst, fobieën, paniekaanvallen en slapeloosheid. Er zijn veel verschillende merken op de markt waaronder Xanax, Ativan en Valium. Voor recreatieve doeleinden worden benzo’s vaak gebruikt in combinatie met alcohol of andere drugs om zo hun werking te vergroten. In Nederland wordt er momenteel vrij weinig over gesproken, maar benzodiazepinen worden steeds populairder als recreatieve drug. In de Verenigde Staten noemen deskundigen op het gebied van gezondheidszorg benzodiazepinenverslaving een even ernstige epidemie als de opiatencrisis.

Ook wordt er in de hedendaagse rap cultuur veel gesproken over benzo’s, deze cultuur is van grote invloed op jongeren. In Nederland is het verkrijgen van benzo’s minder makkelijke dan in de VS, echter bestelde Matthijs de pillen gemakkelijk via het internet vanuit andere landen.

Depressieve gevoelens onder jongeren zijn sinds 2014 bijna verdubbeld. Onder jongeren van 16 tot 20 jaar komt depressie het meeste voor, in 2014 was dit nog 6,5% in 2018 steeg dit tot 10%.

Tijdens Matthijs zijn kindertijd doen zich verschillende traumatische gebeurtenissen voor, als gevolg zit Matthijs met gevoelens van depressie en angst en beschouwt hij zichzelf als waardeloos. Matthijs schrijf hier zelf het volgende over:

”Een groot deel van mijn leven had ik een pessimistische kijk op de wereld. Contact met mensen probeerde ik, op een paar goede vrienden na, zo oppervlakkig mogelijk te houden. Zo kwamen onderwerpen waar ik liever niet over praatte niet ter sprake. Als niemand zich om mij kon bekommeren dan kon ik mijzelf zo slecht mogelijk behandelen zonder dat iemand hier over zou beginnen’’.

Terug