Doneren

Stichting Beeldlijn heeft culturele ANBI status

Fiscaal nr: 806 182 428

Bank rekening nr: NL68 RABO 0385 1841 82 tnv Stichting Beeldlijn

Wist u dat het fiscaal aantrekkelijk kan zijn om Stichting Beeldlijn te steunen? Stichting Beeldlijn is namelijk erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan ANBI’s mag u in mindering brengen op uw belastbare inkomen voor de inkomstenbelasting wanneer u in totaal minimaal 1% van u jaarinkomen doneert. Stichting Beeldlijn is aangemerkt als culturele ANBI. Dit levert extra voordeel op. U mag de gift namelijk vermenigvuldigen met 1,25 bij het berekenen van de aftrekpost. Als u € 100 geeft, mag u € 125 in mindering brengen op uw inkomen.

Om in 2020 nog gebruik te kunnen maken van dit voordeel is het van belang dat de gift nog dit jaar wordt overgemaakt.

Informatie van de belastingdienst: KLIK HIER