Stichting Beeldlijn is een ideële en onafhankelijke organisatie. Onze missie is om ontwikkelingen in Noord-Nederland op cultureel gebied, maatschappelijk vlak, landschap en wetenschap (inter)nationaal naar voren te brengen door middel van het produceren van en/of het faciliteren van intrigerende en spraakmakende documentaires.

Daarnaast zet Beeldlijn zich in voor een florerend filmklimaat in het Noorden en biedt het een podium voor jonge, dan wel nieuwe filmmakers.

Onze documentaires zijn beschikbaar op video en DVD (zolang de voorraad strekt) of via Vimeo.

Stichting Beeldlijn is opgericht in 1988 door filmer Buddy Hermans, toenmalig producent Peter Verwey en cameraman Jan de Ruiter.

Het gaat Beeldlijn bij de documentaires steeds om het verhaal en om wat personen beweegt. Dat geldt ook voor het (im-)materieel cultureel erfgoed. Beeldlijnfilms zijn artistiek verantwoord en dragen de duidelijke signatuur van de maker.

Onze films worden vertoond bij Parmando TV, de NPO, de VPRO en digitale kanalen als Cultura 24, Geschiedenis 24 en NPO2 Doc en NPO2-Extra. Daarnaast organiseren we filmvertoningen in filmhuizen en op festivals.

Contact
Stichting Beeldlijn
Akkerstraat 99A
9717 KZ Groningen
info@stichtingbeeldlijn.nl
Telefoon: 06 –  55 16 88 69

Organisatie
Vanaf 1 juli 2021 is Marleen Godlieb coördinator en producent van Stichting Beeldlijn. Zij volgt daarmee Jo Willems op.
Medewerkers PR en marketing:

Bestuur
Annet Dijkema (voorzitter)
Annelies Eilander (penningmeester)
Juul Huitema
Jacqueline Schrijver
Het bestuur werkt onbezoldigd.

Download het Jaarverslag 2019 en de Jaarrekening 2019.

Download het Jaarverslag 2020 en de Jaarrekening 2020

Download het Jaarverslag 2021 en de Jaarrekening 2021

 

Fondsen en partners

Voor elke productie wordt financiering gezocht, onder andere bij fondsen als VSB fonds, Mondriaanfonds, Scholten- Kamminga fonds, Stichting Beringer Hazewinkel, Prins Bernard Cultuurfondsen  en gespecialiseerde fondsen, zoals het Mediafonds. Maar ook commerciële sponsors (Philips, SRON) of subsidiegevers (Groningse en Drentse gemeentelijke en provinciale overheden). Ook werken wij samen met Noorderbreedte en de GAVA/RHC Groninger Archieven.   Beeldlijnfilms zijn regelmatig te zien bij NTR,  Omrop FryslânRTV Drenthe als ook op digitale kanalen als Cultura 24, NPO2 Doc, Parmando tv. Beeldlijn heeft sinds een jaar zijn eigen Vimeo-kanaal. Beeldlijn gaat voor de verschillende documentaires vaak samenwerkingsverbanden aan. In 2019 – 2020 zijn dat o.a. De Verhalen van Groningen, het Nationaal Ruimtevaart Museum, Hollandse Helden, stichting Berlagehuis Usquert.

Stichting Beeldlijn ontvangt voor de beleidsperiode 2017-2020 subsidie van de Gemeente en de Provincie Groningen voor het ontwikkelen van de plannen.

De makers

Beeldlijn is altijd op zoek naar gevestigde én aankomende regisseurs die ideeën hebben. Voor vragen en ideeën kunt u altijd contact opnemen met de coördinator.

De eerste films zijn gemaakt door filmer Buddy Hermans, die nog steeds voor ons werkt. Daarnaast werken we o.a. met Piet Hein van der Hoek, filmmakers Jasper Huizinga en Lotte Veltman, René Duursma, Regina Broersma, Lydia Tuijnman, Saskia Jeulink, Tom Tieman, Anne van Slageren, Ingrid Oyevaar, Maria Gardenier, Johanneke Dijkstra.

Camera- en geluidsmensen zijn o.a. Jan Oosterdijk, Geert Gritter, Willem van der Linde, Menno Knevel, Martijn Pot, Sytse Kramer en Arno Cupedo. Per productie zetten wij de meest geschikte teams in.

ANBI status

Van de belastingdienst hebben wij een ANBI status gekregen. Hierdoor is alle financiële steun die u aan ons geeft, aftrekbaar van de belasting.

Stichting Beeldlijn
Fiscaal nummer: 806182428
Contact: Postbus 41132 9701 CC Groningen