Stichting Beeldlijn is opgericht in 1988 door filmer Buddy Hermans, toenmalig producent Peter Verwey en cameraman Jan de Ruiter. Sinds die tijd zijn er tientallen films gemaakt, die eerst op video, en nu op DVD verschijnen. Het waren vooral documentaires over noordelijke beeldende kunst en muziek. Vanaf 2002 zijn daar documentaires over cultuur en landschap bijgekomen.

Tegenwoordig maakt Stichting Beeldlijn documentaires over het culturele en sociale leven in het Noord-Nederland. Met deze films wordt een beeld geschetst van de dynamiek van de Noord-Nederlandse samenleving. Het gaat ons daarbij steeds om wat personen beweegt en hoe er wordt gereageerd op belangrijke maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Daarnaast betreft het ook het noordelijke erfgoed.

Behalve filmavonden organiseren we ook discussiemiddagen voor en door filmmakers.

Onze films worden vertoond bij Parmando TV, de NPO, de VPRO en digitale kanalen als Cultura 24, Geschiedenis 24 en NPO2 Doc. Daarnaast organiseren we filmvertoningen in filmhuizen en op festivals.

Over Stichting Beeldlijn

Stichting Beeldlijn is een ideële en onafhankelijke organisatie. Onze missie is om Noord-Nederland (inter)nationaal op de kaart te zetten door het stimuleren en faciliteren van de productie van hoogwaardige documentaires, waarin facetten van noordelijke kunst, cultuur en landschap tot uitdrukking komen in alle gelaagdheid. Dit om een positieve bijdrage te leveren aan het imago van het Noorden.

Contact
Stichting Beeldlijn
Postbus 41132
9701 CC Groningen
info@stichtingbeeldlijn.nl
Telefoon: 06 – 22 54 07 23

Organisatie
Jo Willems is sinds 1 januari 2018 de opvolger van Lejo Siepe als coördinator en producent van Stichting Beeldlijn.

Bestuur
Carla Alma (voorzitter); db Waterschap Noorderzijlvest
Jaap Klip,(penningmeester); accountant en controller
Luchiena Lanjouw (secretaris); ondernemer cultuur en duurzaamheid
Henk Buith; bestuurder in organisaties aangaande natuur en cultuur
Albert Haar; organisator cultuur in Drenthe
Jacqueline Schrijver; directeur Film in Friesland
Tity de Vries; universitair docent (media-)geschiedenis RUG

Het bestuur werkt onbezoldigd.

Download de Jaarrekening 2015 Stichting Beeldlijn, de Jaarrekening 2015 Stichting Beeldlijn Verkoop en het Jaarverslag 2015.

Download de Jaarrekening 2016 Stichting Beeldlijn en het Jaarverslag Stichting Beeldlijn 2016.

Fondsen en partners

Voor elke productie wordt financiering gezocht, onder andere bij fondsen als VSB fonds, Scholten- Kamminga fonds, Stichting Beringer Hazewinkel, Prins Bernard Cultuurfondsen  en gespecialiseerde fondsen, zoals het Mediafonds. Maar ook commerciële sponsors (Castel Mediaproducties) of subsidiegevers (Groningse en Drentse gemeentelijke en provinciale overheden). Ook werken wij graag samen met de GAVA/RHC Groninger Archieven. De documentaires worden regelmatig uitgezonden bij Podium TV, de bovenregionale zender, gericht op Noord-Nederland. Stichting Beeldlijn heeft daar samen met tijdschrift Noorderbreedte een eigen programma: Noorderdiepte.  Daarnaast worden de films met enige regelmaat uitgezonden door omroepen als de NTR,  Omrop Fryslân als ook op digitale kanalen als Cultura 24, NPO2 Doc en Parmando tv.

Stichting Beeldlijn ontvangt voor de beleidsperiode 2017-2020 subsidie van de Gemeente en de Provincie Groningen voor het ontwikkelen van de plannen.

Stichting Beeldlijn werkt nauw samen met Cultuur Pakt Noord: www.cultuurpaktnoord.nl. Op deze site vindt u gegevens over schenken en doneren.

De makers

Beeldlijn is altijd op zoek naar gevestigde én aankomende regisseurs die ideeën hebben. Voor vragen en ideeën kunt u altijd contact opnemen met de coördinator.

De eerste films zijn gemaakt door filmer Buddy Hermans, die nog steeds voor ons werkt. Daarnaast werken we o.a. met Piet Hein van der Hoek, filmmakers Jasper Huizinga en Lotte Veltman, René Duursma, Regina Broersma, Lydia Tuijnman, Saskia Jeulink, Tom Tieman, Marit Koopmans en Walker Palcher.

Camera – en geluidsmensen zijn o.a. Jan Oosterdijk, Geert Gritter, Willem van der Linde, Menno Knevel, Martijn Pot, Sytse Kramer en Arno Cupedo. Per productie zetten wij de meest geschikte teams in.

ANBI status

Van de belastingdienst hebben wij een ANBI status gekregen. Hierdoor is alle financiële steun die u aan ons geeft, aftrekbaar van de belasting.

Stichting Beeldlijn
Fiscaal nummer: 806182428
Contact: Postbus 41132 9701 CC Groningen