Kunstraad Groningen brengt voortbestaan Stichting Beeldlijn in gevaar

Op 11 juni presenteerde De Kunstraad Groningen het advies over de aanvragen in het kader van de gemeentelijke en provinciale cultuurnota’s 2021-2024 in het adviesrapport Op steviger Grond. Met veel interesse namen we kennis van het advies met betrekking tot Stichting Beeldlijn. Op 8 october zullen Gemeente en Provincie het definitief besluit nemen over de toekenning van de subsidies.

De Kunstraad Groningen beoordeelt in haar advies voor de cultuurnota’s van de gemeente en provincie Groningen voor de periode 2021-2024 de betekenis van Stichting Beeldlijn ‘op zich positief (…), maar vindt de organisatie te wei- nig naar buiten gericht en de producties te wisselend van kwaliteit, vandaar dat het advies uitmondt in een B-status.’ 

Het advies voor een B-status betekent dat Beeldlijn gezien de beschikbaar gestelde middelen voor cultuur geen kans meer maakt op structurele subsi- die voor de periode 2021-2024. Daarmee valt de financiële basis onder Beeldlijn weg.

Ons verweer is in gediend bij de gemeente en provincie tegen het B-advies van de Kunstraad Groningen. Samen met een audiovisueel verweer van de filmmakers in het noorden en een adhesiebetuigingen die we afgelopen week ontvangen hebben. Deze kun je vinden op onze endorsement page.

Op woensdag 29 juli op Radio Noord was René Walhout in gesprek met Jo Willems. Zij praten over als het advies van de Kunstraad overeind blijft, wat dan de gevolgen zijn voor Stichting Beeldlijn. 

Begin september besteedde het Dagblad van het Noorden aandacht aan Beeldlijn. Hieronder dat artikel:

 

Op woensdag 29 juli op Radio Noord was René Walhout in gesprek met Jo Willems. Zij praten over als het advies van de Kunstraad overeind blijft, wat dan de gevolgen zijn voor Stichting Beeldlijn.