De Ploeg 1918-1928

In de documentaire DE PLOEG, 1918-1928 worden ontstaan, ontwikkeling, hoogtijdagen en het einde van de belangrijkste artistieke vernieuwing van De Ploeg getoond.

Een film van Buddy Hermans en Cees Hofsteenge

Première in 1998

Link naar DVD bestellen


Hieronder een trailer van de film, de namen van de makers, de inhoud van de film en een link naar de winkel.

Een film van Buddy Hermans en Cees Hofsteenge

Regisseur – Buddy Hermans
Producent – Peter Verwey
Scenario – Buddy Hermans, Cees Hofsteenge, Jan Oosterdijk
Camera – Geert Gritter, Jan Oosterdijk
Geluid – Geert Gritter
Montage – Ruud Tiktak
Off line montage – Jan Oosterdijk AV
Muziek – Daniel Ruyneman
Teksten – Cees Hofsteenge, Han Steenbruggen
Redactie – Rob Engelsman
Onderzoek – Cees Hofsteenge, Kees Wieringa
Voice-over – Fenneke Fockema Andrea, Gees Linnebank
Techniek en faciliteiten – Tiktak Mulitmedia
Productie – Stichting Beeldlijn
Jaar – 1998
Financierders – Ministerie OC & W, Provincie Groningen, Gemeente Groningen, Stichting H.S. Kammingafonds, Stichting EDON Fonds, Stichting Groeman Fonds, Stichting Pieter Roelf, Prins Bernhard Fonds, Anjerfonds, Gemeente Delfzijl, Gemeente Hoogezand-Sappemeer, Gemeente Veendam, ABN AMRO, NV Nederlandse Gasunie
Lengte  – 55 min
Première – Gasuniegebouw
Omroep/distributie – RTV Noord en later in het TROS-programma KUNST OMDAT HET MOET, het Groninger Museum.

In 2014 is er een verkorte versie van deze gemaakt voor het Groninger Museum bij de permanente tentoonstelling over De Ploeg.

In de documentaire DE PLOEG, 1918-1928 worden ontstaan, ontwikkeling, hoogtijdagen en het einde van de belangrijkste artistieke vernieuwing van De Ploeg getoond. Aan de hand van een breed scala van archiefmateriaal zoals tijdschriften, persberichten, foto’s en kunstwerken ontstaat een duidelijk beeld van de eerste tien jaar van het bestaan van De Ploeg: wat hun visie op kunst was, hun positie binnen de gevestigde orde en de invloed die zij hadden op het culturele leven in Nederland en daarbuiten.

Voor de documentaire zijn er geen interviews gebruikt en is er voornamelijk geput uit archiefmateriaal dat bewaard is gebleven. Dit materiaal wordt begeleid door twee commentaarstemmen die voorlezen uit verschillende brieven die de Ploegleden elkaar schreven en uit verschillende bladen die verschillende leden in het leven hadden geroepen. Hiernaast wordt er veel achtergrondinformatie gegeven over het culturele leven in Groningen in de jaren tien en twintig van de vorige eeuw. Hieruit ontstaat een collage van beeld- en geluidmateriaal die beschouwd kan worden als kort impressionistisch portret van de verschillende Ploegleden, en die tevens deze belangrijke tien jaar weer even doet herleven. Het vertrek van Jan Wiegers naar Zwitserland en zijn ontmoeting met expressionist Ernst Ludwig Kirchner geldt als een belangrijk beginpunt.

Hiernaast wordt de invloed van Hendrik Nicolaas Werkman uitgebreid belicht en zien wij hoe de kunstenaarskring uiteindelijk zijn onderscheidende vermogen verliest. De tweestrijd tussen de conservatieve en de meer vooruitstrevende tendensen binnen De Ploeg zou er uiteindelijk voor zorgen dat de leden steeds meer hun eigen weg zochten. Toch heeft De Ploeg onuitwisbare artistieke sporen nagelaten in de geschiedenis van het Groninger kunstleven. De vernieuwende wijze waarop het provinciale landschap in deze periode afgebeeld zou worden, is in de loop der tijd van onschatbare waarde gebleken voor het Groningse cultuurhistorische erfgoed. Zoals Ploeglid Johan Dijkstra de modernistische schilderwijze in het Groningse landschap eens beschreef:

‘Nooit was nog het land hier in de omtrek geschilderd, wel ver weg in Drenthe. Te lang hebben hier de weelderige ommelanden met hun golvende korenvelden en struise bevolking met haar vee, haar schone oude kerken, haar verre verten, haar oude boerderijen, te lang heeft alles gewacht op de schilders die niet immer de blik wenden naar elders. Zou ook ons land niet een schilderland kunnen zijn.’

Bron: Aasman,  Susan en Youri Sepp, Het Geziene Werk, Beeldlijn, 25 jaar documentaire film in Noord-Nederland, Groningen, 2011.

Publicaties: Dagblad van het Noorden, NRC