Oude Helden en Jonge Meesters

De documentaire Oude Helden & Jonge Meesters gaat op dinsdag 15 mei 2012 in premíère in het Drents Museum in Assen.

De film gaat over de opkomst en bloei van de noordelijke figuratieve kunst aan de hand van de founding fathers Wout Muller, Clary Mastenbroek, Ger Siks, Matthijs Röling en Trudy Kramer die elkaar vonden op de academie Minerva en zich groepeerden in de Fuji Art Association. Kramer bedacht deze naam. Ook dichteres Fritzi Harmsen van Beek zat bij deze groep die later werd aangevuld met de dichters Cor Jellema en Jean Pierre Rawie.

Groepsportret

Bestel DVD