Zelfs vindt de mus een huis, o Heer

Een portret van Aritius Sybrandus Talma,(1864 - 1916), de rode dominee, politicus en vakbondsmens, grondlegger van de sociale verzkeringswetgeving.

Een film van Henk Kleinbruinink

Première in 2009

DVD bestellen

Een film van Henk Kleinbruinink

 • Regisseur – Henk Kleinbruinink
 • Producent – Lejo Siepe
 • Eindredactie – Thom Verheul
 • Camera – Willem van der Linde
 • Geluid – Menno Knevel
 • Montage – XRYPZ Mixing Media
 • Interviews – Lejo Siepe
 • Research – Henk Kleinbruinink, Lammert de Hoop
 • Productie –  Stichting Beeldlijn in samenwerking met het Talma Lectoraat
 • Copyright – Stichting Beeldlijn & Omrop Fryslân
 • Jaar 2009
 • Financierders – A.S.Talma stichting, Stichting GAK, NHL, Stichting Beeldlijn
 • Lengte  – 30 min
 • Taal – Fries, Nederlands
 • Première – congres tgv het 100 jarig bestaan van de CNV op 11 juni 2009 in Apeldoorn
 • Omroep/distributie – Omrop Fryslân, op Nederland 2 en op Geschiedenis 24

‘Zelfs vindt de mus een huis, O Heer’ verwijst naar de lievelingspsalm van dominee, politicus, inspirator en vakbondsman Aritius Sybrandus (Syb) Talma (1864-1916). Het levenswerk van deze ‘rode dominee’ of ‘leeuw van patrimonium’, zoals hij ook wel genoemd werd, bestond uit het verbeteren van de erbarmelijke sociale levens- en arbeidsomstandigheden in Nederland rond 1900. Talma zag het als zijn door God gegeven roeping om op te komen voor de zwakkeren in de samenleving. Hierdoor geldt hij als een van de belangrijkste wegbereiders van onze moderne verzorgingsstaat, waarbij onze sociale voorzieningen in de wet zijn vastgelegd. Als lid van de Anti-Revolutionaire partij gaf hij mede vorm aan het stelsel van verplichte sociale verzekering en stond hij aan de wieg van de invaliditeitswet en de ouderdomswet. Deze wetten gelden vandaag de dag nog steeds als belangrijke politieke verworvenheden.

Bij de verkiezingen in het Friese kiesdistrict Tietjerksteradeel in 1901 werd Talma verkozen tot lid van de Tweede Kamer. Dit boven de meer bekend geworden Pieter Jelles Troelstra, de aanvoerder van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij. Zes jaar lang zou Talma Tweede Kamerlid zijn en van 1908 tot 1913 vervulde hij de ministerspost van Handel, Nijverheid en Landbouw.

ZELFS VINDT DE MUS EEN HUIS, O HEER is het portret van deze christelijk-sociale denker. Naast het schaarse bewegend beeld- en fotomateriaal over Talma, wordt via interviews met mensen uit instellingen die in de traditie van Talma staan, een beeld geschetst van zijn persoonlijkheid, zijn visie en de tijdsgeest van het begin van de vorige eeuw. Zo komen historicus Lammert de Hoop, voorzitter van de A.S. Talma Stichting Wiebe Adema en voormalig CNV-voorman Doekle Terpstra aan  het woord over het leven en werk van deze visionaire Fries.

Bron: Aasman,  Susan en Youri Sepp, Het Geziene Werk, Beeldlijn, 25 jaar documentaire film in Noord-Nederland, Groningen, 2011.

 

Link naar bestellen DVD