Beeldlijn in de cultuurnota 2017-2020

De Kunstraad Groningen adviseert om Stichting Beeldlijn op te nemen in de cultuurnota periode 2017-2020. Dit advies is gebaseerd op de ingediende subsidieaanvragen van culturele instellingen voor de gemeentelijke en/of provinciale cultuurnota’s 2017-2020 en wordt op donderdag 26 mei overhandigd aan de gemeente en de provincie Groningen.


De Kunstraad Groningen adviseert om Stichting Beeldlijn op te nemen in de cultuurnota periode 2017-2020. Dit advies is gebaseerd op de ingediende subsidieaanvragen van culturele instellingen voor de gemeentelijke en/of provinciale cultuurnota’s 2017-2020 en wordt op donderdag 26 mei overhandigd aan de gemeente en de provincie Groningen.
Het advies van de Kunstraad zal door de gemeente Groningen en de provincie Groningen worden betrokken bij het opstellen van de gemeentelijke cultuurnota 2017-2020 en het provinciale uitvoeringsprogramma cultuur 2017-2020 die later dit jaar worden vastgesteld. Stichting Beeldlijn was ook al opgenomen in de cultuurnota 2012-2016.

De Kunstraad is zeer te spreken over de kwaliteit: ” Beeldlijn heeft zich door de jaren heen onderscheiden doordat de stichting consequent ontwikkelingen en personen vastlegt, die van belang zijn voor de kunst, landschap en ruimtelijke ordening in het Noorden. De documentaires zijn informatief, de onderbouwing voor de keuze van de onderwerpen en daarmee van belang is wisselend”.