Professor Yme Kuiper neemt afscheid

Prof. dr. Yme Kuiper, bijzonder hoogleraar Historische buitenplaatsen en landgoederen, neemt donderdag afscheid van de Faculteit der Letteren. Na ruim 40 jaar dienstverband bij de Rijksuniversiteit Groningen, geeft hij zijn afscheidsrede met de titel: ‘Afscheid van Arcadië? Wegen naar een nieuwe historische antropologie van buitenplaats en landgoed.’

Over prof. dr. Y.B. Kuiper
Yme Berend Kuiper (1949) studeerde sociologie en culturele antropologie (cum laude) aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1993 promoveerde hij aan de Faculteit der Letteren op het proefschrift: ‘Adel in Friesland 1780-1880’. Zijn publicatie leverde hem meerdere prijzen op. Professor Kuiper specialiseerde zich op antropologie van elites, de geschiedenis van buitenplaatsen en landgoederen en de antropologie van religie. In 2006 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Historische en Religieuze Antropologie, vanwege het Groninger Universiteitsfonds. In 2012 volgde zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar bij de Faculteit der Letteren.

Naast zijn onderzoek bekleedde professor Kuiper diverse nevenfuncties. Zo was hij voorzitter van het Friese Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur, lid van Raad van Toezicht van Fries Museum en Keramiekmuseum Het Princessehof, betrokken bij Studium Generale RUG, de HOVO, en lid van de Board van Encounter (European Network for Country House and Estate Research). Samen met Wio Joustra schreef hij het boek ‘SC Heerenveen – spelen met traditie’. Zelf voetbalde hij ook voor deze club.

Stichting Van der Wyck-De Kempenaer
Professor Kuiper spreekt zijn afscheidsrede uit op het eerste Henri van der Wyck-symposium, een symposium dat door Stichting Van der Wyck-De Kempenaer wordt georganiseerd. Kuiper dankt ook zijn leerstoel bij Letteren aan de stichting. Deze beheert de nalatenschap van Jonkheer dr. H.W.M. van der Wyck, die tot de pioniers behoort van het onderzoek naar huizen, interieurs, bewoners, tuinen en parken van de Nederlandse buitenplaatsen. Het is dan ook niet vreemd dat het symposium in congrescentrum Het Kasteel gehouden wordt. De afscheidsrede verschijnt op 7 september in druk, samen met de in 2012 uitgesproken oratie.

 

Bron: Rijksuniversiteit Groningen