Boek: De Dollard

Boek: De Dollard, een dijk te ver Uitgeverij Profiel, Bedum Auteur: Carla Alma


In de jaren zeventig botsten provinciale overheden met de noordelijke milieubeweging over de inrichting van de Dollard, over natuur en waterbeheer. De overheid wilde de Dollard inpolderen, de opkomende natuurbescherming wilde juist het gebied handhaven en bewaren.  De jaren zeventig en tachtig stonden bol van de sociale onrust, de halsstarrigheid, de achterkamertjes politiek , de opkomende industrialisatie en de strijd voor behoud van natuur en milieu. De geplande Dollard werken gingen uiteindelijk niet door vanwege de aanhoudende protesten en langzamerhand kregen natuur en milieu een volwaardige plek in beleid en wetgeving.

Auteur Carla Alma, zelf van oudsher betrokken als milieu activiste en insider,  schetst op een uiterst boeiende wijze de ( persoonlijke) verhalen van de betrokkenen die terugblikken op die periode, de geschiedenis van het gebied en gaat vooral in op de strijd die (wijlen) Jan Abrahamse voerde, de ongekroonde koning van de noordelijke landschappen, om het gebied te behoeden. Nu  zijn er plannen tot herstel van de natuurwaarden, de dijken worden vergroend, economie en ecologie trekken samen op. Polderen is het nieuwe overlegmodel in plaats van strijd en weerstand tussen diverse partijen.